Retur og reklamasjon

Reklamasjon
Kunden forplikter seg til å kontrollere mottatte varer/tjenester innen 10 virkedager fra mottak av varen eller tjenesten. Før feil meldes til Icon Hairspa AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Icon Hairspa AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Icon Hairspa AS slik at det kan iverksettes tiltak for avhjelp. Reklamasjon skal skje skriftlig, og i meldingen skal det fremgå hvilke feil kjøper hevder varen har.

Retur av varer
Retur av ukurante varer godtas ikke, med mindre det dreier seg om feilsendte varer. Eventuell retur godtas ikke uten forhåndsgodkjennelse av salgskonsulent/ordrekontor. Krav om retur må komme senest innen 10 dager etter mottak av varer. Alle returnerte varer må være i hel forpakning og i god stand. Returvarer som ankommer skadet pga dårlig emballering vil ikke bli kreditert.